Javna nabava – Nadmetanja

Studentski centar u Varaždinu objavljuje pozive za dostavu ponuda

E-JN-24-2023 Poštanske usluge     Dokumentacija

E-JN-26-2023 Usluga osiguranja    Dokumentacija

Studentski centar u Varaždinu objavljuje odluke o odabiru

E-JN-19-2023 Papirna konfekcija   Grupa 1 Papirna konfekcija za higijenu  Odluka o odabiru
                                                             Grupa 2 Papirna konfekcija za ugostiteljstvo  Odluka o odabiru

E-JN-45-2023 Pasterizirana tekuća jaja  Odluka o odabiru

Studentski centar u Varaždinu objavljuje pozive za dostavu ponuda

E-JN-18-2023 Razna potrošna roba     Dokumentacija

E-JN-19-2023 Papirna konfekcija     Dokumentacija

E-JN-25-2023 Zaštitarske usluge     Dokumentacija

E-JN-29-2023 Prerađeni krumpir     Dokumentacija

E-JN-45-2023 Pasterizirana tekuća jaja  Dokumentacija

Studentski centar Varaždin objavljuje poziv za dostavu ponuda

E-JN-40-2023  Radna i zaštitna odjeća, obuća i oprema     Dokumentacija

Studentski centar Varaždin objavljuje obavijest o rezultatima pregleda i ocjene ponuda

E-JN-39-2023 Nabava i sadnja biljaka     Obavijest

 

Studentski centar Varaždin objavljuje poziv za dostavu ponuda

E-JN-39-2023 Nabava i sadnja biljaka     Dokumentacija

SCVZ Menu