Nadmetanja

Studentski centar Varaždin objavljuje izmjenu poziva za dostavu ponude i odgovor na upit gospodarskog subjekta

E-JN-29-2021 Sistematski pregled radnika

 

Studentski centar Varaždin objavljuje poziv za dostavu ponude

E-JN-29-2021 Sistematski pregled radnika

Studentski centar Varaždin objavljuje obavijest o rezultatima pregleda i ocjene ponuda

E-JN-19-2020 Vreće za smeće i razvrstavanje otpada

Studentski centar Varaždin objavljuje ponovljeni poziv za dostavu ponude

E-JN-19-2020 Vreće za smeće i razvrstavanje otpada

Studentski centar Varaždin objavljuje obavijesti o rezultatima pregleda i ocjene ponuda

E-JN-19-2020 Vreće za smeće i razvrstavanje otpada
E-JN-22-2020 Razna potrošna roba
E-JN-23-2020 Papirnata konfekcija
E-JN-30-2020 Usluga osiguranja

Odgovor na upit gospodarskog subjekta

E-JN-26-2020 Zbrinjavanje biorazgradivog otpada iz kuhinje i čišćenje mastolovca

Studentski centar Varaždin objavljuje ponovljeni poziv za dostavu ponude

E-JN-26-2020 Zbrinjavanje biorazgradivog otpada iz kuhinje i čišćenje mastolovca

Odgovori na upite gospodarskih subjekata

E-JN-30-2020 Usluga osiguranja

Studentski centar Varaždin objavljuje poziv za dostavu ponuda

E-JN-19-2020 Vreće za smeće i razvrstavanje otpada
E-JN-20-2020 Naftni derivati
E-JN-22-2020 Razna potrošna roba
E-JN-23-2020 Papirnata konfekcija
E-JN-26-2020 Zbrinjavanje biorazgradivog otpada iz kuhinje i čišćenje mastolovca
E-JN-27-2020 Poštanske usluge
E-JN-28-2020 Održavanje i popravak profesionalne kuhinjske opreme i rashladnih uređaja
E-JN-29-2020 Zaštitarske usluge
E-JN-30-2020 Usluga osiguranja
E-JN-35-2020 Prerađeni krumpir
E-JN-36-2020 Pekarski proizvodi
E-JN-37-2020 Razna bezalkoholna i alkoholna pića

SCVZ Menu
Promjena veličine fonta
Kontrast