Nadmetanja

Studentski centar Varaždin objavljuje obavijest o rezultatima pregleda i ocjene ponuda

E-JN-33-2022 NABAVA DODATNIH PRISTUPNIH TOČKI ZA BEŽIČNU MREŽU U STUDENTSKOM DOMU (OBJEKT B) STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN

Studentski centar Varaždin objavljuje poziv za dostavu ponude

E-JN-33-2022 NABAVA DODATNIH PRISTUPNIH TOČKI ZA BEŽIČNU MREŽU U STUDENTSKOM DOMU (OBJEKT B) STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN

Studentski centar Varaždin objavljuje obavijest o rezultatima pregleda i ocjene ponuda

E-JN-39-2022 Nabava i postavljanje vanjske rasvjete oko studentskog restorana

E-JN-39-2022_Obavijest

Studentski centar Varaždin objavljuje poziv za dostavu ponude

E-JN-39-2022 Nabava i postavljanje vanjske rasvjete oko studentskog restorana

Studentski centar Varaždin objavljuje obavijest o rezultatima pregleda i ocjene ponuda

E-JN-24-2022 Sistematski pregled radnika

Studentski centar Varaždin objavljuje poziv za dostavu ponude

E-JN-24-2022 Sistematski pregled radnika

Studentski centar Varaždin objavljuje ponovljeni poziv za dostavu ponude

E-JN-19-2021 Pekarski proizvodi

Studentski centar Varaždin objavljuje obavijest o rezultatima pregleda i ocjene ponuda

E-JN-7-2021 Papirnata konfekcija

Studentski centar Varaždin objavljuje obavijesti o rezultatima pregleda i ocjene ponuda

E-JN-6-2021 Razna potrošna roba
E-JN-12-2021 Zaštitarske usluge
E-JN-13-2021 Usluga osiguranja

 

Studentski centar Varaždin objavljuje ponovljeni poziv za dostavu ponude

E-JN-19-2021 Pekarski proizvodi

Odgovor na upit gospodarskog subjekta

E-JN-13-2021 Usluga osiguranja

Studentski centar Varaždin objavljuje pozive za dostavu ponuda

E-JN-4-2021 Naftni derivati
E-JN-6-2021 Razna potrošna roba
E-JN-7-2021 Papirnata konfekcija
E-JN-9-2021 Zbrinjavanje biorazgradivog otpada i ulja iz kuhinje i čišćenje mastolovca
E-JN-10-2021 Poštanske usluge
E-JN-11-2021 Održavanje i popravak profesionalne kuhinjske opreme i rashladnih uređaja
E-JN-12-2021 Zaštitarske usluge
E-JN-13-2021 Usluga osiguranja
E-JN-18-2021 Prerađeni krumpir
E-JN-19-2021 Pekarski proizvodi
E-JN-20-2021 Razna bezalkoholna i alkoholna pića
E-JN-32-2021 Usluga skupljanja, pranja, glačanja i dostave rublja

Studentski centar Varaždin objavljuje izmjenu poziva za dostavu ponude i odgovor na upit gospodarskog subjekta

E-JN-29-2021 Sistematski pregled radnika

 

Studentski centar Varaždin objavljuje poziv za dostavu ponude

E-JN-29-2021 Sistematski pregled radnika

Studentski centar Varaždin objavljuje obavijest o rezultatima pregleda i ocjene ponuda

E-JN-19-2020 Vreće za smeće i razvrstavanje otpada

Studentski centar Varaždin objavljuje ponovljeni poziv za dostavu ponude

E-JN-19-2020 Vreće za smeće i razvrstavanje otpada

Studentski centar Varaždin objavljuje obavijesti o rezultatima pregleda i ocjene ponuda

E-JN-19-2020 Vreće za smeće i razvrstavanje otpada
E-JN-22-2020 Razna potrošna roba
E-JN-23-2020 Papirnata konfekcija
E-JN-30-2020 Usluga osiguranja

Odgovor na upit gospodarskog subjekta

E-JN-26-2020 Zbrinjavanje biorazgradivog otpada iz kuhinje i čišćenje mastolovca

Studentski centar Varaždin objavljuje ponovljeni poziv za dostavu ponude

E-JN-26-2020 Zbrinjavanje biorazgradivog otpada iz kuhinje i čišćenje mastolovca

Odgovori na upite gospodarskih subjekata

E-JN-30-2020 Usluga osiguranja

Studentski centar Varaždin objavljuje poziv za dostavu ponuda

E-JN-19-2020 Vreće za smeće i razvrstavanje otpada
E-JN-20-2020 Naftni derivati
E-JN-22-2020 Razna potrošna roba
E-JN-23-2020 Papirnata konfekcija
E-JN-26-2020 Zbrinjavanje biorazgradivog otpada iz kuhinje i čišćenje mastolovca
E-JN-27-2020 Poštanske usluge
E-JN-28-2020 Održavanje i popravak profesionalne kuhinjske opreme i rashladnih uređaja
E-JN-29-2020 Zaštitarske usluge
E-JN-30-2020 Usluga osiguranja
E-JN-35-2020 Prerađeni krumpir
E-JN-36-2020 Pekarski proizvodi
E-JN-37-2020 Razna bezalkoholna i alkoholna pića

SCVZ Menu