Akti i izvješća

Opći akti Studentskog centra u Varaždinu

Statut SC u Varaždinu

Organizacijska shema

Revizorska izvješća

Revizorsko izvješće 2023.g.

Revizorsko izvješće 2022.g.

Revizorsko izvješće 2021.g.

Revizorsko izvješće 2020.g.

Arhiva

Financijski izvještaji

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01. – 31.12.2023.

Izvješća po Zakonu o obavljanju studentskih poslova

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.14. st.7. za 2023. godinu 1. dio

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.14. st.7. za 2023. godinu 2. dio

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.5. st.4. za 2023. god.

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.14. st.7. za 2022. godinu 2. dio

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.14. st.7. za 2022. godinu 1. dio

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.5. st.4. za 2022.g.

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.14. st.7. za 2021.g. 2. dio

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.14. st.7. za 2021.g. 1. dio

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.5. st.4. za 2021.g.

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.14. st.7. za 2020.g. 1. dio

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.14. st.7. za 2020.g. 2. dio

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.5. st.4. za 2020.g.

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.14. st.7. za 2019.g. 1. dio

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.14. st.7. za 2019.g. 2. dio

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.5. st.4. za 2019.g.

SCVZ Menu