Zdravlje studenata

STUDENTSKA AMBULANTA u Studentskom centru u Varaždinu, Ulica kralja Petra Krešimira IV. 42

Željka Jaklin, dr.med.univ.mag.med.spec. obiteljske medicine

Radno vrijeme > parni datumi > 12 – 13.30 sati

Studentska ambulanta ne radi od 17.6.2024.

Liječnički pregled možete obaviti u ordinaciji dr. Jaklin u Zavojnoj 6. Telefon 042-230-323. Radno vrijeme: neparni datum od 7 do 13,30, parni datum od 13 do 19,30. Najava telefonom na 042 230 323.


INFORMATOR O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STUDENATA – Varaždin

Informator olakšava studentima i studenticama pronalazak ustanove u kojoj mogu dobiti zdravstvenu pomoć koju trebaju.


SCVZ Menu