Natječaj za smještaj i subvencije

Otvoren je Natječaj za subvencionirano stanovanje

Natječaj za subvencionirano stanovanje otvoren je do 29. srpnja 2021. godine.

Molimo vas da pažljivo pročitate i proučite svu dokumentaciju koju ćete preuzeti na donjem linku (pravilnike, obrasce, pojašnjenja, odgovore na najčešća pitanja).

Cijeli tekst Natječaja i natječajnu dokumentaciju za akademsku godinu 2021./2022. preuzmite ovdje:
Dokumentacija 2021-2022 (sve u jednoj zipanoj mapi), osim Obrasca A i Izjave o članovima obitelji (u nastavku Obrasca A) koji se kreiraju putem web forme na adresi https://www.scvz.unizg.hr/prijava-aai .

Za prijavu u formu koristite svoj elektronički AAI identitet (vlastiti AAI korisnički račun). Brucoši se prijavljuju s AAI korisničkim računom iz srednje škole.
Iznimno, ukoliko nemate AAI korisnički račun, obrazac A možete popuniti na adresi https://www.scvz.unizg.hr/prijava-noaai .

Nakon što popunite obrazac, obavezno ga ispišite, potpišite i  pošaljite zajedno s ostalom dokumentacijom na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
STUDENTSKI  CENTAR  VARAŽDIN
(NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ)
Julija Merlića 9
 42000 VARAŽDIN

Upite i zahtjeve za pojašnjenja možete poslati mailom na dom@scvz.hr .

SCVZ Menu
Promjena veličine fonta
Kontrast