O studentskoj prehrani

Prehrana je organizirana u objektima: Varaždin – Studentski restoran Varaždin, a u Čakovcu – Studentski restoran MEV (u sklopu studentskog doma) te Studentski bistro (u sklopu Učiteljskog fakulteta), zatim u Studentskom restoranu Baza u Koprivnici (u sklopu Sveučilišnog kampusa Sveučilišta Sjever) i restoranu hotela Kalnik u Križevcima. Svi restorani su uključeni u sustav X-ica, što znači da se svi studenti koji imaju X-icu mogu hraniti u tim objektima bez obzira na mjesto studiranja.

Više podataka o sustavu X-ica i podacima o stanju računa na vašoj X-ici možete pogledati na www.cap.srce.hr .

Nadležnost nad izdavanjem X-ica imaju referade vaših matičnih ustanova (fakulteta i učilišta). Njima se treba obratiti i u slijedećim slučajevima:

  • gubljenje X-ice
  • neodgovarajuće stanje računa na X-ici
  • neodgovarajući status X-ice

Molimo studente, da svaku nepravilnost vezanu uz prehranu u ovim restoranima na licu mjesta prijave nadležnoj osobi pružatelja usluge prehrane, a zatim i Lokalnom povjerenstvu za kontrolu prehrane studenata na e-mail:
VARAŽDIN
prehrana-varazdin@scvz.hr , ČAKOVEC prehrana-cakovec@scvz.hr , KOPRIVNICA prehrana-koprivnica@scvz.hr , KRIŽEVCI prehrana-krizevci@scvz.hr , BJELOVAR prehrana-bjelovar@scvz.hr
koje će poduzeti daljnje korake prema pružatelju usluge prehrane i Nacionalnom povjerenstvu za kontrolu prehrane studenata.

Više o Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN br. 120/13 i 8/14) i lokalnim povjerenstvima za kontrolu prehrane studenata možete pročitati OVDJE.

BRZA LINJA

U Studentskom restoranu u Varaždinu uz klasičnu liniju s blagajnicom uvedena je i brza linija:
– jelo birate na ekranu na početku linije
– nema gužve i čekanja u redu na blagajni – nema plaćanja na blagajni i povrata novca (kusura)

Plaćanje vršite na dva načina

A) Bankovnom karticom (kartica mora podržavati beskontaktno plaćanje)  – nakon odabira artikala na dodirnom ekranu, dovoljno je prisloniti karticu na POS terminal.

Kliknite na promo letak i informirajte se!  promo letak

*Projekt brze linije realiziran je u suradnji sa Studentskim zborom, Studentskim odborom doma, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Centrom za autorizaciju prava ( CAP-SRCE).

B) Avansnom uplatom

– „peglate” iksicu na kojoj je već uplaćeni novac. S iksice se skida subvencionirani dio za obrok i vaš dio za nadoplatu
– sigurnost za vas i roditelje – vi znate da imate uplaćene obroke, a roditelji da se uplaćena sredstva mogu potrošiti samo u studentskoj menzi, za ono što je ministarstvo propisalo
– nepotrošeni novac vraćamo uplatitelju

Uplata novaca isključivo preko računa:

IBAN ili broj računa primatelja: HR1624020061100618388 ili HR4224840081102355802
Primatelj: Studentski centar Varaždin, J. Merlića 9, Varaždin
Model: HR67
Poziv na broj primatelja: OIB studenta-1007  (bez razmaka)
Opis plaćanja: Avans za prehranu u SC Varaždin
Troškovna opcija: OUR  (ako se plaća iz inozemstva)

Prije prve avanse uplate potrebno se ‘registrirati’ prijavom u web aplikaciju prehrane za brzu liniju  OVDJE . Potom na istom mjestu možete pratiti stanje avansa.

SCVZ Menu
Promjena veličine fonta
Kontrast