Postani član

Varaždin, Koprivnica, Križevci, Čakovec, Bjelovar – u svim ovim gradovima možeš se učlaniti u Student servis SC u Varaždinu. Odaberi gdje ti je bliže i brže, a kao član Student servisa SC u Varaždinu možeš obavljati poslove u cijeloj Hrvatskoj. Poslodavac za kojeg radiš mora se samo besplatno registrirati.


Učlanjenje je regulirano Zakonom o obavljanju studentskih poslova NN 96/2018, NN 16/2020.)

ČLANOVI STUDENT SERVISA

1. student

 • je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj
 • je osoba koja je student na razmjeni na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj ili
 • je osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, državljanin zemlje članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a koja nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. U smislu ovoga Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

2. druga osoba

 • osoba koja je u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos.

Pravo na obavljanje studentskog posla ima student/ica nakon diplomiranja do kraja akademske godine u kojoj je diplomirao. Izuzetak su tri kalendarska mjeseca od završetka studija kada je to povoljnije za studenta/icu.

Maturanti/ce (osobe u postupku upisa na studij) ostvaruju pravo na obavljanje studentskog posla tri kalendarska mjeseca od završetka srednjoškolskog obrazovanja.


DOKUMENTI POTREBNI ZA UČLANJENJE

Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Student servis, osobe su suglasne da Studentski centar njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.

Prije učlanjenja potrebno je provjeriti na stranicama SRCA udovoljavate li preduvjetima za rad posredstvom studentskih servisa temeljem Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN br. 96/18, 16/20) te da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujete da:

 • nemate zasnovan radni odnos,
 • ne obavljate samostalnu djelatnost obrta,
 • ne obavljate slobodno zanimanje,
 • ne obavljate djelatnost poljoprivrede i šumarstva.

U slučaju promjene okolnosti vezanih za navedeno obvezujete se bez odgađanja obavijestiti Student servis Studentskog centra u Varaždinu.

VAŽNO: Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje – OVDJE. U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).


1. Studenti, hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH:

 • valjana X-ica, iznimno drugi pravovaljani dokaz o statusu studenta (samo za studente koji nisu u sustavu ISVU-a)
 • osobna iskaznica na uvid
 • osobni IBAN žiro ili tekući račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)
 • jedna fotografija manjeg (bilo kojeg) formata

2. Studenti, hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama izvan RH:

 • potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira, ovjerena i prevedena na hrvatski jezik od strane sudskog tumača ili škole stranih jezika koja je registrirana za obavljanje prevoditeljske djelatnosti (Napomena: zbog razumljivosti teksta potvrde potreban je ovjeren prijevod iste)
 • osobna iskaznica na uvid
 • osobni IBAN žiro ili tekući račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)
 • preslika domovnice
 • potvrda o prebivalištu u RH
 • jedna fotografija manjeg (bilo kojeg) formata
 • potpisana Izjava

NAPOMENA: studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Student servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim JMBG-om ili OIB-om, imati prijavljeno boravište u RH.

3. Studenti, strani državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH, studiraju kroz studentsku razmjenu (ERASMUS, ERASMUS+ i drugo), moraju zadovoljiti uvjete potrebne za učlanjenje kao i studenti, državljani RH koji studiraju u RH. Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH te odobrenom privremenom boravku.

Students, foreign citizens who study in Croatia or they are on faculty in Croatia as exchange student (Erasmus, Erasmus+, etc.), need following documents to become member of Student service:

 • Certificate of study on Faculty in Croatia (on Croatian language) or certificate for student exchange (ERASMUS)
 • OIB  – personal identification number in Croatia (condition is the registered residence address in Croatia on Croatian police)
 • Personal giro or current account – IBAN (bank card, certificate of bank, contract signed with bank in Croatia) – condition is obtained Croatian personal identification number – OIB
 • Temporary residence in Varazdin (registered residence address in Croatia on Croatian police)
 • One small photography.

4. Druga osoba, koja je završila studij na visokom učilištu u RH, a nema zasnovan radni odnos ili građanin EU s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, svoj status regulira temeljem kopije diplome ili uvjerenja o završetku akademskog obrazovanja, ali najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

5. Druga osoba, koja je u postupku upisa na studij – maturanti

 • valjani službeni dokument kojim dokazuje završetak srednjoškolskog obrazovanja u godini u kojoj je završilo srednjoškolsko obrazovanje (preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili maturalne svjedodžbe)
 • isprintana prijava ispita državne mature s portala: Postani student
 • osobna iskaznica na uvid
 • osobni IBAN žiro ili tekući račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)
 • jedna fotografija manjeg (bilo kojeg) formata

NAPOMENA: članstvo se dodjeljuje na rok od maksimalno 3 mjeseca, počevši od datuma završetka školovanja, a za osobe koje u međuvremenu upišu studij članstvo se regulira kao ostalim studentima.

Kod učlanjena maloljetne osobe roditelj mora potpisati suglasnost, osobno u Student servisu ili ovjerenom Izjavom kod javnog bilježnika kojom su roditelji suglasni da njihovo maloljetno dijete radi posredstvom Student servisa.


Kako i kada podići studentski ugovor i saznati sve informacije o ponudi poslova? OVDJE

SCVZ Menu