Izjava o pristupačnosti

Studentski centar u Varaždinu nastoji osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na službeno mrežno sjedište na adresi https://www.scvz.unizg.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.scvz.unizg.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

  • dio sadržaja objavljenih prije implementacije mjera (arhiva) nije usklađivan (grafički sadržaji nemaju pridjeljene opisne atribute)
  • postoji dio grafičkih sadržaja koji imaju tekstualni dio

Priprema ove izjave pristupačnosti

Ova je Izjava pripremljena dana 23. rujna 2019., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene. Izjava je zadnji put preispitana 9. studenoga 2020. Studentski centar će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Studentskog centra u Varaždinu korisnici mogu uputiti:
e-poštom: helpdesk@scvz.hr
telefonom: +385 42 332 914
poštom: Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Varaždinu, Ulica kralja Petra Krešimira IV. 42, 42 000 Varaždin
Studentski centar u Varaždinu je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje elektroničkom poštom : pristupacnost@pristupinfo.hr.

SCVZ Menu