Zaštita osobnih podataka

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA

Studentski centar u Varaždinu poštuje pravo na zaštitu osobnih podataka naših zaposlenika, studenata, gostiju, dobavljača i ostalih pojedinaca s kojima posluje. Svi podaci se prikupljaju, obrađuju i čuvaju u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka).  

Temeljna načela i prakse zaštite podataka

Zakonitost, poštenost i transparentnost

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo samo na temelju zakonske obveze, Vaše privole ili druge legitimne osnove. Podaci koji se odnose na Vas na transparentan će se način prikupljati, upotrebljavati, dati na uvid ili na neki drugi način obrađivati, te su javno objavljeni rokovi i svrhe obrade podataka, podaci o identitetu voditelja obrade, informacija o načinu na koji možete pristupiti svojim podacima, procesu za podnošenje pritužbi i zahtjeva za ažuriranje podataka. Studentski centar u Varaždinu prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni u obavljanju poslova te se poduzimaju sve razumne mjere sigurnosti radi zaštite ovakvih informacija.

Ograničavanje svrhe

Vaši osobni podaci prikupljat će se u posebne, izričite i zakonite svrhe i neće se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, u skladu s člankom 89. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka ne smatra se neusklađenom s prvotnim svrhama. Vaše osobne podatke prikupljati ćemo i pohranjivati samo kada je to nužno kako bismo Vam pružili uslugu. Podaci koji su prikupljeni za jednu svrhu neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili na način koji nije u skladu s odobrenom svrhom. Za svrhu obrade koja se ne provodi temeljem zakonske osnove ili ugovora tražit ćemo od Vas posebnu privolu.

Smanjenje količine podataka

Osobni podaci koje prikupljamo su primjereni, bitni i ograničeni na svrhu obrade. Voditelj obrade i izvršitelj obrade neće prikupljati osobne podatke koji mu nisu potrebni za svrhu obrade.

Točnost i integritet podataka

Nužno je da osobni podaci koje prikupljamo i spremamo budu točni i ažurni i zato ćemo poduzeti svaku razumnu mjeru kako bismo osigurali da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave. U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do toga se trenutka u navedene svrhe koristimo Vašim starim podacima.

Ograničenje pohrane

Rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka određeni su pozitivnim zakonskim propisima ili Vašom suglasnošću za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Cjelovitost i povjerljivost

Poduzet ćemo svaku razumnu tehničku i organizacijsku sigurnosnu mjeru kako bismo zaštitili Vaše podatke od neovlaštene ili nezakonite obrade, gubitka, uništenja ili oštećenja podatka. Vodit ćemo nadzor nad pristupom, korištenjem i održavanjem osobnih podataka, te ćemo kontinuirano unapređivati naše sigurnosne mjere sukladno tehnološkom razvoju. Svi zaposlenici Studentskog centra u Varaždinu koji dolaze u kontakt s osobnim podacima odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti.

Ostvarivanje prava ispitanika

Svaki ispitanik ima pravo da u svakom trenutku od voditelja obrade zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na prigovor vezan uz obradu te pravo na prenosivost podataka sukladno odredbama Opće uredbe zaštiti podataka.

Navedena prava i dodatne informacije o zaštiti osobnih podataka ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka, osobnom predajom zahtjeva u prostorijama Studentskog centra u Varaždinu ili telefonskim putem.

Također, pristup osobnim podacima ili ostvarenje nekog drugog prava (pristup, ispravak ili brisanje osobnih podatak) može se zatražiti ispunjavanjem predviđenog obrasca, kojeg možete dostaviti izravno Službeniku za zaštitu osobnih podataka. Zahtjev za pristup osobnim podacima, njihov ispravak i/ili brisanje može se podnijeti bilo kada. Studentski centar u Varaždinu dužan je najkasnije u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva omogućiti pristup osobnim podacima ili dostaviti u odgovor glede zahtjeva za ispravak netočnih ili brisanje nezakonitih podataka. Stranka ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, u slučaju da je zahtjev za pristup osobnim podacima odbijen ili podnositelj nije dobio odgovor, odnosno nije ostvario pravo brisanja osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Temeljem članka 37. stavka 7. Uredbe (EU) 2018/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) objavljujemo kontakt podatke službenika za zaštitu podataka

Tajana Kaniški Flajšek, dipl.iur.
tel. 042/332-927
fax. 042/332-920
e-mail: privatnost@scvz.hr

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Zahtjev za pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka

SCVZ Menu