Studentski smještaj

U neposrednoj blizini romantičnog baroknog središta grada Varaždina, samo nekoliko minuta vožnje biciklom od rijeke Drave i Dravske park-šume nalazi se kompleks Studentskog centra u Varaždinu.

Na ovom linku virtualno prošetajte Studentskim centrom u Varaždinu.

Pravo na smještaj u Studentski dom studenti ostvaruju na temelju Natječaja za smještaj koji se svake godine objavljuje u lipnju, a raspisuje se za smještaj u studentske domove te za subvencioniranje stanovanja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u Čakovcu, Koprivnici, Križevcima i Bjelovaru.

Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, kojeg donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, propisani su uvjeti i načini ostvarivanja subvencioniranog stanovanja u studentskim, učeničkim domovima i kod privatnih stanodavaca.

Ukupni broj studenata koji mogu ostvariti subvencionirani smještaj ograničen je kvotom koju određuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

SCVZ Menu