Pristup informacijama

Temeljem čl. 22 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03,144,/10) objavljujemo da je osoba ovlaštena za informiranje u Studentskom centru u Varaždinu

Ravnatelj Nenad Milijaš, mag.inf.

tel. 042/332-912
fax. 042/332-920
e-mail: zppi@scvz.hr

Godišnje izvješće ZPPI 2020.

Godišnje izvješće ZPPI 2021.

Godišnje izvješće ZPPI 2022.

Upitnik za samoprocjenu usklađenosti postupanja tijela javne vlasti sa Zakonom o pravu na pristup informacijama

SCVZ Menu