Potpore

Rok za podnošenje prijava temeljem Poziva za financiranje studentskih aktivnosti/projekata slijedom Izmjena Kriterija za financiranje studentskih aktivnosti je 31. listopada 2021.

Potpore su predviđene za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima.

Poziv je objavljen na web stranicama Studentskog centra www.scvz.unizg.hr 5. ožujka 2021. Izmjene Kriterija za financiranje studentskih aktivnosti objavljene su 1. travnja 2021.


Izmjena Javnog poziva za financiranje studentskih aktivnosti

Izmjene Kriterija za financiranje studentskih aktivnosti

Javni poziv za financiranje studentskih aktivnosti

Kriteriji za financiranje studentskih aktivnosti

Prijava projekta -obrazac A1

Izjava o nekažnjavanjavanju – obrazac A2

Troškovnik projekta – obrazac A3

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – obrazac A4

Izvještaj o provedbi projekta

 

Potpore 2021. godine

Dodjeljene su potpore za drugo razdoblje dodjele financijskih sredstava iz 0,5% naknade za studentske aktivnosti za 2021. godinu. Minimalan broj bodova potreban da bi aktivnost/projekt ostvario financijska sredstva je 30.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – 11/2021.

Prvo razdoblje dodjele financijskih sredstava iz 0,5% naknade za studentske aktivnosti. Minimalan broj bodova potreban da bi aktivnost/projekt ostvario financijska sredstva je 30.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava 2021.

Potpore 2020. godine

Drugo razdoblje dodjele financijskih sredstava iz 0,5% naknade za studentske aktivnosti. Minimalan broj bodova potreban da bi aktivnost/projekt ostvario financijska sredstva je 30.

Odluka o dodjeli sredstava Općoj bolnici Varaždin

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – prosinac 2020

Prvo razdoblje dodjele financijskih sredstava iz 0,5% naknade za studentske aktivnosti. Minimalan broj bodova potreban da bi aktivnost/projekt ostvario financijska sredstva je 30.

Odluka o novčanom iznosu za raspodjelu – 2020

Odluka o visini dodijeljenih sredstava – travanj 2020

 

Potpore 2019. godina

Pregled

Potpore 2018. godina

Pregled

SCVZ Menu
Promjena veličine fonta
Kontrast