Servisne informacije

ODLUKA o fakturiranju ugovora o obavljanju studentskog posla izdanih u 2020. godini

ODLUKA


MINIMALNA NETO NAKNADA za obavljanje studentskih poslova

Odluku o minimalnoj neto naknadi za obavljanje studentskih poslova donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Minimalna neto naknada za 2020. godinu iznosi 25,39 kn, dok za 2021. godinu iznosi 26,56 kn.


ZAKON O POREZU NA DOHODAK

Od 1.1.2017. godine u primjeni je Zakon o porezu na dohodak NN 115/2016. i Pravilnik o porezu na dohodak NN 10/2017. Pojašnjenje neoporezive i oporezive zarade učenika i studenta možete pogledati u članku časopisa Računovodstvo i financije br. 7/2017.

Od 01.01.2020. godine novi iznos neoporezivog primitka iznosi 63.000,00 kn (za 2019. godinu ovaj iznos je bio 60.600 kn). Iznos neoporezivog primitka od 63.000,00 kuna sastoji se od neoporezivog primitka u visini 15.000,00 kn (čl. 6.st.1.točka 2. Pravilnik o porezu na dohodak) i godišnjeg iznosa osnovnog osobnog odbitka od 48.000,00 kn (čl.14.st.3. Zakona o porezu na dohodak > 4.000,00 x 12 mjeseci).

Napominjemo da studenti koji će se u tijeku kalendarske godine zaposliti temeljem ugovora o radu mogu postati obveznici poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, iz razloga što je u iznosu neoporezivog primitka ostvarenog temeljem studentskog rada od 63.000,00 kuna uključen i mjesečni osobni odbitak od 4.000,00 kuna (godišnje 48.000,00 kn). Pri obračunu plaće također se koristi osobni odbitak tako da u istoj kalendarskoj godini u nekim slučajevima dođe do dvostrukog korištenja osobnog odbitka. U tim situacijama porezna uprava izdaje rješenje o godišnjem obračunu poreza u kojem se ukupno može koristiti 48.000,00 kuna s naslova osobnog odbitka te dolazi do obveze uplate poreza. Navedeno ovisi o broju isplaćenih plaća u tijeku godine i ostvarene studentske zarade tijekom godine.


WEB SERVIS

Za prijavu u Web servis potrebno je koristiti svoj osobni AAI korisnički račun kojeg imaju svi učenici srednjih škola i studenti (npr. koristite ga pri prijavi u e-Dnevnik, pri prijavi na maturu itd.). Za sva pitanja i poteškoće pišite na helpdesk@scvz.hr.

Ugovor izdan putem Web servisa ne smatra se elektroničkim ugovorom prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.11. st.5.

SCVZ Menu
Promjena veličine fonta
Kontrast