Servisne informacije

ODLUKA o fakturiranju ugovora o obavljanju studentskog posla izdanih u 2020. godini

ODLUKA


MINIMALNA NETO NAKNADA za obavljanje studentskih poslova

Odluku o minimalnoj neto naknadi za obavljanje studentskih poslova donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Minimalna neto naknada za 2020. godinu iznosi 25,39 kn, za 2021. godinu iznosi 26,56 kn, a za 2022. godinu iznosi 29,30 kn.


ZAKON O POREZU NA DOHODAK

Od 1.1.2017. godine u primjeni je Zakon o porezu na dohodak NN 115/2016. i Pravilnik o porezu na dohodak NN 10/2017. Pojašnjenje neoporezive i oporezive zarade učenika i studenta možete pogledati u članku časopisa Računovodstvo i financije br. 7/2017.

Od 01.01.2020. godine novi iznos neoporezivog primitka iznosi 63.000,00 kn (za 2019. godinu ovaj iznos je bio 60.600 kn). Iznos neoporezivog primitka od 63.000,00 kuna sastoji se od neoporezivog primitka u visini 15.000,00 kn (čl. 6.st.1.točka 2. Pravilnik o porezu na dohodak) i godišnjeg iznosa osnovnog osobnog odbitka od 48.000,00 kn (čl.14.st.3. Zakona o porezu na dohodak > 4.000,00 x 12 mjeseci).

Napominjemo da studenti koji će se u tijeku kalendarske godine zaposliti temeljem ugovora o radu mogu postati obveznici poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, iz razloga što je u iznosu neoporezivog primitka ostvarenog temeljem studentskog rada od 63.000,00 kuna uključen i mjesečni osobni odbitak od 4.000,00 kuna (godišnje 48.000,00 kn). Pri obračunu plaće također se koristi osobni odbitak tako da u istoj kalendarskoj godini u nekim slučajevima dođe do dvostrukog korištenja osobnog odbitka. U tim situacijama porezna uprava izdaje rješenje o godišnjem obračunu poreza u kojem se ukupno može koristiti 48.000,00 kuna s naslova osobnog odbitka te dolazi do obveze uplate poreza. Navedeno ovisi o broju isplaćenih plaća u tijeku godine i ostvarene studentske zarade tijekom godine.


Mlade osobe – povrat poreza na dohodak –  NE ODNOSI SE NA STUDENTE ZA ZARADE PREKO STUDENT SERVISA

Studenti za primitke ostvarene temeljem Zakona o obavljanju studentskih poslova, ukoliko su zbog prekoračenja propisanog neoporezivog iznosa platili porez i prirez na dohodak, ne ostvaruju pravo na povrat poreza PO OSNOVI GODINA ŽIVOTA (KAO MLADE OSOBE) iz razloga što se primitak ostvaren temeljem Zakona o obavljanju studentskih poslova smatra DRUGIM DOHOTKOM. To nije nesamostalan rad.

Naime, čl.46. Zakona o porezu na dohodak propisao je da se godišnji porez na dohodak koji se utvrđuje prema poreznoj osnovici iz čl. 18. Zakona umanjuje:

  • fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona) – za 100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se plaća godišnji porez po stopi od 20%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona)
  • fizičkim osobama od 26 do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona) – za 50% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se plaća godišnji porez po stopi od 20%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona).

Napominjemo kako Studentski centar Varaždin nije nadležan za tumačenje poreznih propisa već je nadležna Porezna uprava.

Za točne informacije i izračune molimo konzultirajte nadležne službe u Poreznoj upravi jer je svaki student poseban slučaj i ne možemo odgovarati za situacije o kojima nemamo dovoljno saznanja, točnije o svim ostalim primicima koje studenti ostvaruju, a uzimaju se u izračun prilikom godišnjeg obračuna poreza na dohodak (npr. stipendije i dr.).


WEB SERVIS

Za prijavu u Web servis potrebno je koristiti svoj osobni AAI korisnički račun kojeg imaju svi učenici srednjih škola i studenti (npr. koristite ga pri prijavi u e-Dnevnik, pri prijavi na maturu itd.). Za sva pitanja i poteškoće pišite na helpdesk@scvz.hr.

Ugovor izdan putem Web servisa ne smatra se elektroničkim ugovorom prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl.11. st.5.

SCVZ Menu
Promjena veličine fonta
Kontrast