Servisne informacije

STUDENTSKE ZARADE – LIMITI

Studenti koji ostvare primitke do 3.185,38 € (24.000,25 kn) godišnje smatraju se uzdržavanim članovima svojim roditeljima/uzdržavateljima sukladno članku 17. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne Novine br. 115/16…151/22).  Pročitaj više

Od 1.1.2023. godine studenti su obveznici plaćanja poreza i prireza na primitke iznad 9.556,18 € (72.001,04 kn).

Iznos se sastoji od neoporezivog primitka od 3.185,38 € (24.000,25 kn) (čl. 6. stavak 1. r.br. 2. Pravilnika o porezu na dohodak) i godišnjeg osnovnog osobnog odbitka koji iznosi 6.370,80 € (48.000,79 kn) (čl. 14. st. 3. Zakona o porezu na dohodak – osnovni osobni odbitak 530,90 € x 12 mjeseci.).  Pročitaj više

Molimo da se za pojedinačno tumačenje osobnog slučaja javite u Poreznu upravu kako biste dobili odgovor na moguća pitanja.

OBAVIJEST NARUČITELJIMA STUDENTSKIH POSLOVA O OBVEZI DVOJNOG ISKAZIVANJA NETO STUDENTSKE ZARADE

Od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. godine obveza je NARUČITELJA studentskog posla da na Ugovoru o obavljanju studentskog posla u dijelu koji popunjava naručitelj – Obračun i izjava o obavljenom poslu – Sveukupni neto iskaže dvojno koristeći pri preračunavanju fiksni tečaj konverzije od 7,53450 HRK u punom brojčanom iznosu i sukladno pravilima preračunavanja.
Obavijest

FAKTURIRANJE UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKOG POSLA 2022/23.

Ugovori o obavljanju studentskog posla izdani u 2022. godini temeljem kojih je posao odrađen do 31.12.2022. godine obračunat će se i izdat račun zaključno s datumom računa 31.12.2022. godine, ako su ugovori dostavljen u Studentski centar do 13. siječnja 2023. godine.
Ugovori o obavljanju studentskog posla temeljem kojih je posao odrađen do 31.12.2022. godine, a dostave se u Studentski centar nakon 13. siječnja 2023. godine bit će obračunati i izdati će se s datumom računa iz 2023. godine.

MINIMALNA NETO NAKNADA za obavljanje studentskih poslova

Odluku o minimalnoj neto naknadi za obavljanje studentskih poslova donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Minimalna neto naknada za 2020. godinu iznosi 25,39 kn (3,37 EUR), za 2021. godinu iznosi 26,56 kn (3,53 EUR), za 2022. godinu iznosi 29,30 kn (3,89 EUR), a za 2023. godinu iznosi 4,38 EUR (33,00 kn).

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

Od 1.1.2017. godine u primjeni je Zakon o porezu na dohodak NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i Pravilnik o porezu na dohodak NN 10/2017. Pojašnjenja neoporezive i oporezive zarade učenika i studenta možete pogledati u članku časopisa Računovodstvo i financije br. 8/2021.

Od 01.01.2020. godine iznos neoporezivog primitka iznosi 63.000,00 kn. Iznos neoporezivog primitka od 63.000,00 kuna sastoji se od neoporezivog primitka u visini 15.000,00 kn (čl. 6.st.1.točka 2. Pravilnik o porezu na dohodak) i godišnjeg iznosa osnovnog osobnog odbitka od 48.000,00 kn (čl.14.st.3. Zakona o porezu na dohodak > 4.000,00 x 12 mjeseci).

Napominjemo da studenti koji će se u tijeku kalendarske godine zaposliti temeljem ugovora o radu mogu postati obveznici poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, iz razloga što je u iznosu neoporezivog primitka ostvarenog temeljem studentskog rada od 63.000,00 kuna uključen i mjesečni osobni odbitak od 4.000,00 kuna (godišnje 48.000,00 kn). Pri obračunu plaće također se koristi osobni odbitak tako da u istoj kalendarskoj godini u nekim slučajevima dođe do dvostrukog korištenja osobnog odbitka. U tim situacijama porezna uprava izdaje rješenje o godišnjem obračunu poreza u kojem se ukupno može koristiti 48.000,00 kuna s naslova osobnog odbitka te dolazi do obveze uplate poreza. Navedeno ovisi o broju isplaćenih plaća u tijeku godine i ostvarene studentske zarade tijekom godine.

Mlade osobe – povrat poreza na dohodak –  NE ODNOSI SE na studente za zarade preko Student servisa

Studenti za primitke ostvarene temeljem Zakona o obavljanju studentskih poslova, ukoliko su zbog prekoračenja propisanog neoporezivog iznosa platili porez i prirez na dohodak, ne ostvaruju pravo na povrat poreza po osnovi godina života (kao mlade osobe) iz razloga što se primitak ostvaren temeljem Zakona o obavljanju studentskih poslova smatra drugim dohotkom. To nije nesamostalan rad.

Naime, čl.46. Zakona o porezu na dohodak propisao je da se godišnji porez na dohodak koji se utvrđuje prema poreznoj osnovici iz čl. 18. Zakona umanjuje:

  • fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona) – za 100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se plaća godišnji porez po stopi od 20%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona)
  • fizičkim osobama od 26 do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona) – za 50% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se plaća godišnji porez po stopi od 20%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona).

Napominjemo kako Studentski centar Varaždin nije nadležan za tumačenje poreznih propisa već je nadležna Porezna uprava.

Za točne informacije i izračune molimo konzultirajte nadležne službe u Poreznoj upravi jer je svaki student poseban slučaj i ne možemo odgovarati za situacije o kojima nemamo dovoljno saznanja, točnije o svim ostalim primicima koje studenti ostvaruju, a uzimaju se u izračun prilikom godišnjeg obračuna poreza na dohodak (npr. stipendije i dr.).

OBAVIJEST STUDENTIMA I POSLODAVCIMA – STORNIRANJE RAČUNA

Odmah nakon obavljenog posla potrebno je dostaviti Student servisu ovjereni Ugovor, s utvrđenim i potpisanim obračunom. Svojim potpisom poslodavac i student potvrđuju točnost podataka na Ugovoru (konačni broj sati, naknade putnih troškova, toplih obroka i dr. naknade) temeljem kojih se izdaje račun. Plaćanjem računa smatra se da je poslodavac dodatno potvrdio točnost svih podataka na Ugovoru te se vrši isplata studenta i svih doprinosa i poreza.

Nakon isplate studenta i svih doprinosa i poreza ne može se stornirati račun.

Ako je greška na računu zbog pogrešno ispunjenog Ugovora isti se može stornirati samo u slučaju kada nije isplaćen studentu te poslodavac i student potpišu ispravljen Ugovor (suglasne moraju biti obje ugovorne strane).

WEB SERVIS za članove Student servisa

Za prijavu u Web servis potrebno je koristiti svoj osobni AAI korisnički račun kojeg imaju svi učenici srednjih škola i studenti (npr. koristite ga pri prijavi u e-Dnevnik, pri prijavi na maturu itd.).

Kada se kao član Student servisa SC Varaždin prijavite u Web servis možete:

  1. pregledati oglase za studentski posao
  2. preuzeti e-Ugovor i potpisati ga e-Potpisom (poslodavac također potpisuje e-Ugovor svojim e-Potpisom)
  3. preuzeti i isprintati Online ugovor za određenog poslodavca – ovjera ugovora potpisom (student) te pečatom i potpisom (poslodavac)
  4. pregledati status svojih ugovora i svoje zarade

Za sva pitanja i poteškoće pišite na helpdesk@scvz.hr.

SCVZ Menu