VIDEO > Sveučilišni kampus Varaždin

Pogledajte video o uspješnoj realizaciji projekta SVEUČILIŠNI KAMPUS VARAŽDIN, faza III – Studentski dom s pratećim sadržajima. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Autor videa – SAFU, Središnja agencija za fnanciranje i ugovaranje

Povratak
SCVZ Menu