Studentski dom Varaždin – opcije i cijene

Dom | A | cijena smještaja po osobi

jednokrevetna soba 500,00 kn
dvokrevetna soba 300,00 kn

Dom | B | cijena smještaja po osobi

Soba + 1000,00 kn
Soba A 300,00 kn

Lorem ipsum tekst…

Lorem ipsum tekst 2

SCVZ Menu