Potpore

Potpore su predviđene za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima.

Rok za podnošenje prijava temeljem Poziva za financiranje studentskih aktivnosti/projekata je 31. listopad 2022. godine.


Javni poziv za financiranje studentskih aktivnosti/projekata

Kriteriji za financiranje studentskih aktivnosti/projekata

A1- Prijava aktivnosti/projekta

A2 – Izjava o nekažnjavanju

A3 – Troškovnik aktivnosti/projekta

A4 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

A5 – Suglasnost čelnika učilišta

A6 – Broj članova udruge

Završno izvješće o provedbi aktivnosti/projekta

 

Potpore 2022. godine

Dodjeljene su potpore za drugo razdoblje dodjele financijskih sredstava iz 0,5% naknade za studentske aktivnosti. Minimalan broj bodova potreban da bi aktivnost/projekt ostvario financijska sredstva je 30.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – 10/2022.

Dodijeljene su potpore za prvo razdoblje dodjele financijskih sredstava iz 0,5% naknade za studentske aktivnosti. Minimalan broj bodova potreban da bi aktivnost/projekt ostvario financijska sredstva je 30.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – 04/2022.

Potpore 2021. godine

Dodjeljene su potpore za drugo razdoblje dodjele financijskih sredstava iz 0,5% naknade za studentske aktivnosti za 2021. godinu. Minimalan broj bodova potreban da bi aktivnost/projekt ostvario financijska sredstva je 30.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – 11/2021.

Prvo razdoblje dodjele financijskih sredstava iz 0,5% naknade za studentske aktivnosti. Minimalan broj bodova potreban da bi aktivnost/projekt ostvario financijska sredstva je 30.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava 2021.

Potpore 2020. godine

Drugo razdoblje dodjele financijskih sredstava iz 0,5% naknade za studentske aktivnosti. Minimalan broj bodova potreban da bi aktivnost/projekt ostvario financijska sredstva je 30.

Odluka o dodjeli sredstava Općoj bolnici Varaždin

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – prosinac 2020

Prvo razdoblje dodjele financijskih sredstava iz 0,5% naknade za studentske aktivnosti. Minimalan broj bodova potreban da bi aktivnost/projekt ostvario financijska sredstva je 30.

Odluka o novčanom iznosu za raspodjelu – 2020

Odluka o visini dodijeljenih sredstava – travanj 2020

 

Potpore 2019. godina

Pregled

Potpore 2018. godina

Pregled

SCVZ Menu