Podiže se limit za poreznu olakšicu za studente s 15.000 na 24.000 kuna

Prema izjavi ministra financija gospodina Zdravka Marica od 30.6.2022., podiže se iznos do kojeg student može biti uzdržavani član sa 15 000,00 kn na 24 000,00 kn. Izmjena Zakona o porezu na dohodak očekuje se do kraja 2022. godine s primjenom od 1.1. 2022. godinu.

SCVZ Menu