Boravak u prirodi – Geotehnički fakultet Varaždin

Na proljetni Poziv za potporu studentskim projektima Studentskog centra u Varaždinu, studenti Geotehničkog fakulteta Varaždin prijavili su te dobivenim financijskim sredstvima realizirali projekt pod nazivom Poticanje studenata na boravak u prirodi. Na fotografijama pogledajte kako im je bilo na Mariborskom pohorju i Žumberačkom gorju.

Povratak
SCVZ Menu