Pristupačnost

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Studentski centar Varaždin je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na službeno mrežno sjedište na adresi www.scvz.unizg.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.scvz.unizg.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjen je dio zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).


Nepristupačni sadržaj

Neusklađenost sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

Mogućnost opažanja
Krajnjem korisniku  nije omogućena promjena boje i vrste fonta.
Korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta.
Dio linkova prikazan je s tekstom Ovdje, Pročitajte, itd.

Operabilnost
Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama.

Stabilnost
U pregledniku Internet Explorer, sadržaj stranice čitačima ekrana uvijek izgleda isto, ali u drugim preglednicima sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.


Podizanje razine pristupačnosti

Studentski centar Varaždin će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.


Priprema ove izjave pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 23. rujna 2019., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave dijelom je korištena metoda testiranja pristupačnosti, a dijelom metoda samoprocjene.
Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom AChecker (Web Accessibility Checker).
Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Studentskog centra Varaždin korisnici mogu uputiti:
e-poštom: helpdesk@scvz.hr
telefonom: +385 42 332 914
poštom: Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar varaždin, J. Merlića 9, 42000 Varaždin

Studentski centar Varaždin je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.


Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte:pristupacnost@pristupinfo.hr.

* - obavezna polja