Sastanak Upravnog vijeća

U petak 28.07.2017. g. održan je redovni mjesečni sastanak sastanak Upravnog vijeća.
Na sastanku su obrađene teme vezane uz gradnju novog studentskog doma.

Povratak
SCVZ Menu