Ponovljen Javni poziv – zakup studentske ambulante

Studentski centar u Varaždinu ponovno je raspisao Javni poziv za davanje u zakup opremljenog poslovnog prostora (studentske ambulante) za obavljanje zdravstvene djelatnosti, poslovne jedinice opće/obiteljske medicine.

Tekst ponovljenog Javnog poziva

Tlocrt ambulante

Povratak
SCVZ Menu