Natječaj za smještaj i subvencije, akademska godina 2018./2019.

 

24.08.2018.

KONAČNI REZULTATI NATJEČAJA
U nastavku možete pogledati popratnu obavijest uz konačne rezultate natječaja, obveze studenata ovisno ostvarenom pravu, objašnjenja i upute vezane uz rezevaciju soba te rang liste s konačnim rezultatima.


Molimo vas da pažljivo pročitate svoje obveze i upute vezane za rezervaciju soba.


Obavijest uz konačne rezultate (OBAVEZNO PROČITATI)
Obveze studenata koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom
Obveze studenata koji su ostvarili pravo na subvenciju za podstanare

 

Vremenski period rezervacija soba:  
1. Rezervacija kreveta u sobi u kojoj je student bio prethodne akademske godine (za bivše stanare domova) 24.08. od 22:00 – 26.08. u 20:00 sati
2. Rezervacija 1/1 soba (rang 1) 27.08. od 09:00 – 28.08. u 07:00 sati
3. Rezervacija 1/2 soba s razdvojenim krevetom (rang 2)  28.08. od 09:00 – 29.08. u 07:00 sati
4. Rezervacija 1/2 soba s krevetom na kat – oznaka na tlocrtu 1/2K (rang 3) 29.08. od 09:00 – 29.08. u 14:00 sati
5. Rezervacija 1/3 soba (rang 4)  29.08. od 16:00 – 30.08. u 10:00 sati

 

Za detaljan prikaz bodovanja potrebno se prijaviti svojim elektroničkim identitetom (vlastitim AAI korisničkim računom) na adresi http://www.scvz.unizg.hr/obrazac-a .
Iznimno, pristupnici koji nisu imali AAI korisnički račun, detaljan pregled bodovanja mogu pogledati na adresi http://www.scvz.unizg.hr/obrazac-a-noaai (za prijavu koristiti iste podatke kao pri popunjavanju prijave na Natječaj).


13.08.2018.

PRIVREMENI REZULTATI NATJEČAJA

Danas su objavljeni privremeni rezultati natječaja.

Za detaljan prikaz bodovanja potrebno se prijaviti svojim elektroničkim identitetom (vlastitim AAI korisničkim računom) na adresi http://www.scvz.unizg.hr/obrazac-a .
Iznimno, pristupnici koji nisu imali AAI korisnički račun, detaljan pregled bodovanja mogu pogledati na adresi http://www.scvz.unizg.hr/obrazac-a-noaai (za prijavu koristiti iste podatke kao pri popunjavanju prijave na Natječaj).

Tek po isteku roka za podnošenje prigovora i objave konačnih rezultata svi koji ostvare neko od prava dobit će daljnje upute vezane za postupak dodjele soba ili sve druge informacije prema ostvarenom pravu. 


 Natječaj za smještaj  i subvencije za akademsku godinu 2018./2019. je zatvoren zaključno s 27.07.2018. Privremeni rezultati očekuju se najkasnije s 13.08.2018. te će biti objavljeni na našim stranicama.


OBAVIJEST VEZANA UZ NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ I SUBVENCIJE - Ministarstvo hrvatskih branitelja

Prema odgovoru Ministarstva hrvatskih branitelja obavještavamo vas da se potvrde o sudjelovanju branitelja u borbenom sektoru duljem od 100 dana mogu pribaviti u područnim jedinicama Ministarstva hrvatskih branitelja navedenim u tablici koju možete pogledati ovdje.


OBAVIJEST O IZMJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Obavještavamo sve zainteresirane studente za ostvarivanje prava po Natječaju za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje  redovitih studenata u studentskim domovima Studentskog centra Varaždin i redovitih studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u Čakovcu, Križevcima, Koprivnici i Bjelovaru u akademskoj  godini 2018./2019. da je sukladno uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja od 3. srpnja 2017. godine došlo do izmjene natječajne dokumentacije, vezano za prava koja proizlaze iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te načinu dokazivanja vrsta stipendija koje se ubrajaju/ne ubrajaju u prihode obitelji.

U aktu Pojašnjenja i dokumenti potrebni za ostvarivanje bodova izmijenjeno je pojašnjenje uz članka 5. i 13. Pravilnika.  Ujedno, dodan je obrazac Izjava o primanju stipendija, kojeg treba potpisati kandidat koji se prijavljuje na natječaj, u slučaju da on ili članovi njegove obitelji primaju stipendije iz javnih ili drugih izvora. Ako student/član obitelji prima stipendiju iz drugih izvora dužan je priložiti presliku ugovora ili potvrde o stipendiranju, a studenti koji primaju stipendiju iz javnih izvora ne trebaju dostaviti dokaz.   

Ovdje možete preuzeti:

-           Izjavu o primanju stipendija.

-          Pojašnjenja i dokumenti potrebni za ostvarivanje bodova - dopunjeno

Ostatak dokumentacije ostaje neizmijenjen.


 Molimo vas da pažljivo pročitate i proučite svu preuzetu dokumentaciju (pravilnike, obrasce, pojašnjenja, odgovore na najčešća pitanja). Nakon toga obavezno kliknite na link za popunjavanje "Obrasca A" i popunite web formu.

 

Cijeli tekst Natječaja i natječajnu dokumentaciju za akademsku godinu 2018./2019. preuzmite ovdje:

 

Dokumentacija 2018-2019-dopunjena (sve u jednoj zipanoj mapi), osim Obrasca A koji se kreira putem web forme.

 

Obrazac A:

Za popunjavanje obrasca A potrebno se prijaviti svojim elektroničkim identitetom (vlastitim AAI korisničkim računom) na adresi http://www.scvz.unizg.hr/obrazac-a

 

Iznimno, ukoliko nemate AAI korisnički račun, obrazac A možete popuniti na adresi http://www.scvz.unizg.hr/obrazac-a-noaai

 

Nakon što popunite obrazac obavezno ga ispišite, potpišite i pošaljite zajedno s ostalom dokumentacijom na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

STUDENTSKI  CENTAR  VARAŽDIN

(NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ)

Julija Merlića 9

42000 VARAŽDIN

Važna napomena:

Molimo pratite nove informacije vezane uz natječaj obzirom da očekujemo tumačenje Ministarstva znanosti i obrazovanja vezano uz Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te zbrajanje stipendija u prihode  obitelji.

 

 

J. Merlića 9, 42 000 Varaždin

* - obavezna polja