Učenički dom

U akademskoj 2017./2018. godini u učenički dom smjestit će se privremeno određeni broj studenata (ovisno o broju raspoloživih mjesta) koji ostvare pravo na studentski dom, ali neće moći useliti od 1.9. u novi studentski dom. Predviđeno useljenje u novi studentski dom je 1.12.2017. godine.

Sve detaljnije informacije o sobama, cijenama, useljenju i sl. studenti mogu dobiti u učeničkom domu.

Adresa: Hallerova aleja 2, Varaždin

Telefon: 042 331 575, 042 314 497,

E mail: ucenicki-dom@vz.t-com.hr

J. Merlića 9, 42 000 Varaždin

* - obavezna polja