Cijene smještaja

Mjesečne uplatne cijene studenata od 1. rujna 2018. godine u subvencioniranom smještaju u studentskim domovima Studentskog centra Varaždin (za studente koji su ostvarili pravo na smještaj po natječaju)

Cijene smještaja u starom domu (objekt A) iznose:  
u jednokrevetnoj sobi 715,00 kn
u dvokrevetnoj sobi s krevetom na kat 545,00 kn
u dvokrevetnoj sobi s razdvojenim krevetima 600,00 kn
u trokrevetnoj sobi 495,00 kn
u dvokrevetnoj sobi - ako je smješten jedan student* 715,00 kn
u trokrevetnoj sobi - ako su smještena dva studenta* 600,00 kn

 

Cijene smještaja u novom domu (objekt B) iznose:  
u jednokrevetnoj sobi 815,00 kn
u dvokrevetnoj sobi 650,00 kn
u trokrevetnoj sobi 495,00 kn
u dvokrevetnoj sobi - ako je smješten jedan student* 815,00 kn
u trokrevetnoj sobi - ako su smještena dva studenta* 650,00 kn

* studenti koji su smješteni u dvokrevetnoj ili trokrevetnoj sobi, a cimer ne useli ili tijekom boravka cimer prestane koristiti uslugu smještaja, mogu zatražiti da im se ne dodijeli novi cimer (uz uvjet da nema zainteresiranih za smještaj), te da potpišu izjavu o korištenju usluge smještaja i plaćaju cijenu označenu zvjezdicom, ovisno o vrsti sobe.

Cijene smještaja za studente koji su ostvarili pravo na smještaj putem natječaja: OVDJE

Cijene smještaja za studente koji nisu ostvarili pravo na smještaj putem natječaja ili nisu sudjelovali na natječaju: OVDJE

Cijene smještaja za profesore, asistente i novake: OVDJE

 

J. Merlića 9, 42 000 Varaždin

* - obavezna polja