O studentskoj prehrani

 

Prehrana u Varaždinu je organizirana u dva restorana koji su uključeni u sustav X-ica, što znači da se svi studenti koji imaju X-icu mogu hraniti u tim objektima bez obzira na mjesto studiranja:

Više podataka o sustavu X-ica i podacima o stanju računa na vašoj X-ici možete pogledati na www.cap.srce.hr .

Nadležnost nad izdavanjem X-ica imaju referade vaših matičnih ustanova (fakulteta i učilišta). Njima se treba obratiti i u slijedećim slučajevima:

  • gubljenje X-ice
  • neodgovarajuće stanje računa na X-ici
  • neodgovarajući status X-ice

Molimo studente, da svaku nepravilnost vezanu uz prehranu u ova dva restorana odmah, na licu mjesta, prijave nadležnoj osobi pružatelja usluge prehrane, a zatim i Lokalnom povjerenstvu za kontrolu prehrane studenata na e-mail: prehrana-varazdin@scvz.hr, koje će poduzeti daljnje korake prema pružatelju usluge prehrane i Nacionalnom povjerenstvu za kontrolu prehrane studenata.

Više o Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN br. 120/13 i 8/14) i lokalnim povjerenstvima za kontrolu prehrane studenata možete pročitati OVDJE.

J. Merlića 9, 42 000 Varaždin

* - obavezna polja