Zaposlenje

Molba za zaposlenje u SC-u

Ukoliko se želite zaposliti u Studentskom centru Varaždin dostavite nam molbu i životopis mailom na adresu zaposlenje@scvz.hr ili poštom na adresu: Studentski centar Varaždin, Julija Merlića 9, 42000 Varaždin, s naznakom "Molba za zaposlenje".

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja, prema članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u molbi za zaposlenje pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem navedenih zakona uz molbu za posao dužan/a je priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz molbu dužan/a je priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: OVDJE.

U molbi obavezno navedite broj telefona/mobitela za kontakt.

Povjerenstvo za zapošljavanje će Vas prema potrebi i propisanim uvjetima u opisu pojedinog radnog mjesta zvati na razgovor.

* - obavezna polja