Obavijest stanarima domova

04.11.2020
Fotografije uz članak 1

Studenti koji su odsutni iz doma jedan ili više dana, prilikom povratka u dom dužni su se javiti na portu (dom A) ili na recepciju (dom B) kako bi im izmjerili temperaturu.


Bez obzira nalaze li se u domu ili kod kuće, u slučaju pojave simptoma koji mogu upućivati na COVID-19, izricanja mjere samoizolacije te ako dobiju pozitivan nalaz na COVID-19 studenti su dužni poslati obavijest o navedenom mailom na recepcija@scvz.hr.


Nakon isteka samoizolacije, izlječenja ili utvrđivanja negativnog nalaza na COVID-19 student se može vratiti u dom, ali treba na mail recepcija@scvz.hr dostaviti potvrdu liječnika opće medicine da je zdrav.

J. Merlića 9, 42 000 Varaždin

* - obavezna polja