Kontakt Varaždin

42000 Varaždin, J. Merlića 9
OIB: 64945507350
MB: 03439704
Adresa za slanje e-računa: eracun@scvz.hr
Recepcija (centrala)
tel: 042 332 910
fax 042 332 916
Uprava Studentskog centra
E-mail: ured@scvz.hr
Ravnatelj
Nenad Milijaš, mag. inf.
E-mail: nenad.milijas@scvz.hr
tel: 042 332 912
Pomoćnik ravnatelja
Ljubica Hleb, dipl.oec.,
voditelj financija i računovodstva
E-mail: ljubica.hleb@scvz.hr
tel: 042 332 913
Ured ravnatelja
Tajana Kaniški Flajšek
voditelj ureda ravnatelja
E-mail: tajana.kaniski.flajsek@scvz.hr
tel: 042 332 927
Student servis
Sonja Nidogon Višnjić
voditelj Student servisa
E-mail:

varazdin@student-servis.hr

tel: 042 312 900, tel/fax 312 901
Smještaj

Iva Ferenčak
referent za smještaj

Ružica Posavec
voditelj smještaja

E-mail: dom@scvz.hr
tel: 042 332 911
Prehrana 
Ivo Grđan
voditelj prehrane
E-mail: restoran@scvz.hr
tel: 042 332 921, 042 332 902
Informatika
Krešimir Kudumija
voditelj informatike
E-mail: it@scvz.hr
tel: 042 332 914
Održavanje i zaštita na radu
Mario Hoško
voditelj održavanja i zaštite na radu
E-mail: odrzavanje@scvz.hr
tel: 042 332 923

J. Merlića 9, 42 000 Varaždin

* - obavezna polja