Učlanjenje

Učlanjenje (Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/2018, NN 16/2020)

ČLANOVI STUDENT SERVISA

1. student je osoba

a) koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

b) koja je student na razmjeni na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj ili

c) koja je državljanin Republike Hrvatske, državljanin zemlje članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske,

a koja nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. U smislu ovoga Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

2. druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos.

Pravo na obavljanje studentskog posla ima student/ica nakon diplomiranja do kraja akademske godine u kojoj je diplomirao. Izuzetak su tri kalendarska mjeseca od završetka studija kada je to povoljnije za studenta/icu.

Maturanti/ce (osobe u postupku upisa na studij) ostvaruju pravo na obavljanje studentskog posla tri kalendarska mjeseca od završetka srednjoškolskog obrazovanja.


DOKUMENTI POTREBNI ZA UČLANJENJE
Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Student servis, osobe su suglasne da Studentski centar njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.

Dokumenti potrebni za učlanjenje:

OBAVIJEST: Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje - OVDJE. U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH):

-          valjana X-ica, iznimno drugi pravovaljani dokaz o statusu studenta (samo za studente koji nisu u sustavu ISVU-a)

-          osobna iskaznica na uvid

-          osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

-          jedna fotografija manjeg Ibilo kojeg) formata

-          potpisana Izjava (OVDJE)

Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama izvan RH):

-          potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira, ovjerena i prevedena na hrvatski jezik od strane sudskog tumača ili škole stranih jezika koja je registrirana za obavljanje prevoditeljske djelatnosti (NAPOMENA: zbog razumljivosti teksta potvrde potreban je ovjeren prijevod iste)

-          osobna iskaznica na uvid

-          osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

-          preslika domovnice

-          potvrda o prebivalištu u RH

-          jedna fotografija manjeg formata

-          potpisana Izjava (OVDJE)

NAPOMENA: studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Student servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim JMBG-om ili OIB-om, imati prijavljeno boravište u RH.

Studenti (strani državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH, studentska razmjena, ERASMUS, ERASMUS+ i dr.) moraju zadovoljiti uvjete potrebne za učlanjenje kao i studenti, državljani RH koji studiraju u RH. Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH te odobrenom privremenom boravku.

Needed documents:

 •  Certificate of study on Faculty in Croatia (on Croatian language)-student exchange (ERASMUS)

(Membership is granted according to an approved temporary residence)

 • OIB  - personal identification number in Croatia (condition is the registered residence address in Croatia on Croatian police)
 • Personal giro account - IBAN (bank card, certificate of bank, contract signed with bank in Croatia) - condition is obtained Croatian personal identification number - OIB
 • Temporary residence in Varazdin (registered residence address in Croatia on Croatian police)
 • One small photography.

 

Druga osoba, koja je završila studij na visokom učilištu u RH, a nema zasnovan radni odnos ili građanin EU s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, svoj status regulira temeljem kopije diplome ili uvjerenja o završetku akademskog obrazovanja, ali najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

Druga osoba, koja je u postupku upisa na studij (maturant):

-          valjani službeni dokument kojim dokazuje završetak srednjoškolskog obrazovanja u godini u kojoj je završilo srednjoškolsko obrazovanje (preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili maturalne svjedodžbe)

-          isprintana prijava ispita državne mature s portala: Postani student

-          osobna iskaznica na uvid

-          osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

-          jedna fotografija manjeg Ibilo kojeg) formata

-          potpisana Izjava (OVDJE)

NAPOMENA: članstvo se dodjeljuje na rok od maksimalno 3 mjeseca, počevši od datuma završetka školovanja, a za osobe koje u međuvremenu upišu studij članstvo se regulira kao ostalim studentima.

Kod učlanjena maloljetne osobe roditelj mora potpisati suglasnost (osobno u student servisu ili ovjerenom Izjavom kod javnog bilježnika da su suglasni da njihovo maloljetno dijete radi posredstvom Student servisa)

Popis banaka s kojima Studentski centar Varaždin trenutno posluje:

 • Erste&Steiermarkische banka d.d
 • J&T banka d.d.
 • Podravska banka d.d.
 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • Raiffeisen banka d.d.
 • Hrvatska poštanska banka d.d.
 • Imex banka d.d.
 • Addiko banka d.d.
 • Zagrebačka banka d.d.
 • KentBank d.d.
 • OTP banka d.d.

NAPOMENA: Studentski centar ne može utjecati na poslovne odluke banaka. Donošenjem dokumenta jedne od navedenih banaka smatrat će se da je student upoznat s uvjetima banke i da ih prihvaća. Za sve eventualne nejasnoće, upite i reklamacije studenti se trebaju obratiti u poslovnicu banke u kojoj su otvorili račun.

Kako i kada podići studentski ugovor i saznati sve informacije o ponudi poslova? OVDJE

 

 

 

Datoteke uz članak
Uvjeti_AAI.pdf     362.18 kB
679_1006_izjava-studenta-za-ulanjenje-u-student-servis.doc    Izjava studenta 28.00 kB
Letak maturanti1.docx    AAI prijava 16.93 kB

A. Starčevića 55, 40 000 Čakovec
Tel: 040/ 310 632, cakovec@scvz.hr

* - obavezna polja