Obavijesti

Datm objave: 28.02.2020.  Ažurirano 19.06.2020.

Izvješće po Zakonu o obavljanju studentskih poslova (čl.14. st.7. za 2019.g.) i  (čl.5. st.4. za 2019.g.)  možete pogledati OVDJE

Izmjena Zakona o obavljanju studentskih poslova (izmjena u Članku 1.) OVDJE

Od 01.01.2020. godine novi iznos neoporezivog primitka iznosi 63.000,00 kn (za 2019. godinu ovaj iznos je bio 60.600 kn).

Iznos neoporezivog primitka od 63.000,00 kuna sastoji se od neoporezivog primitka u visini 15.000,00 kn (čl. 6.st.1.točka 2. Pravilnik o porezu na dohodak) i godišnjeg iznosa osnovnog osobnog odbitka 48.000,00 kn (čl.14.st.3. Zakona o porezu na dohodak (4.000,00 x 12 mjeseci))

Napominjemo da studenti koji će se u tijeku kalendarske godine zaposliti temeljem ugovora o radu mogu postati obveznici poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, iz razloga što je u iznosu neoporezivog primitka ostvarenog temeljem studentskog rada od 63.000,00 kuna uključen i mjesečni osobni odbitak od 4.000,00 kuna (godišnje 48.000,00 kn). Pri obračunu plaće također se koristi osobni odbitak tako da u istoj kalendarskoj godini u nekim slučajevima dođe do dvostrukog korištenja osobnog odbitka. U tim situacijama porezna uprava izdaje rješenje o godišnjem obračunu poreza u kojem se ukupno može koristiti 48.000,00 kuna s naslova osobnog odbitka te dolazi do obveze uplate poreza. Navedeno ovisi o broju isplaćenih plaća u tijeku godine i ostvarene studentske zarade tijekom godine.

 

Minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova po satu za 2020. g. iznosi 25,39 kn neto.

Odluku MZO-a možete vidjeti OVDJE.

E-račun - mišljenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta o izuzeću obveze izdavanja e-računa (ovdje)

VAŽNO! Od 8. studenog 2018. godine primjenjuje se Zakon o obavljanju studentskih poslova

Nova cijena sata rada studenata u 2019. godini !

Novi pravilnici vezani za obavljanje posredovanja u obavljanju studentskih poslova i sadržaju ugovora

 


 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je: Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova i Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova.

Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama, a možete ih vidjeti OVDJE i OVDJE.

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Dana 8. studenog 2018. godine stupio je na snagu Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN broj 96/2018) kojim je propisano:

-         ugovor mogu sklopiti redovni/izvanredni studenti i druge osobe sukladno odredbama članka 2. Zakona,

-         ugovor o obavljanju studentskog posla se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla,

-         u pravilu ugovor se zaključuje za kalendarski mjesec, iznimno najduže na 45 dana,

-         najmanja neto cijena sata rada za 2018. godinu iznosi 21,50 kn,

-         najmanja neto cijena sata rada za 2019. godinu iznosi 23,44 kn

-         doprinosi i naknade na ukupni iznos neto naknade izvođaču se povećavaju s dosadašnjih 17,50% na 18%,

-         ugovor, između ostalog, mora sadržavati podatke o početku i očekivanom trajanju posla,

-         obveza naručitelja posla je dostaviti ovjereni ugovor posredniku odmah po završetku posla,

-         obveza naručitelja posla je platiti posredniku naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

 

Studentski centar Varaždin i sve Podružnice (Čakovec, Koprivnica, Križevci i Bjelovar) od 8. studenog 2018. godine će svim studentima i drugim osobama, za koje je Zakonom predviđena mogućnost obavljanja studentskih poslova, omogućiti učlanjenje u student servis, odnosno omogućiti sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla.

 

Do donošenja pravilnika kojim će ministrica propisati oblik obrasca ugovora koristit će se stari obrazac ugovora o djelu redovitog studenta uz obvezno potpisivanje izjave od strane studenata koju možete preuzeti OVDJE.

 

Sve dodatne upite vezano za obavljanje studentskih poslova možete postaviti  podružnici student servisa u kojoj ste učlanjeni, a u slučaju potrebe za dodatnim po jašnjenjima i obrazloženjima molimo da se obratite putem e-maila:  ured@scvz.hr.

 

Zakon o obavljanju studentskih poslova - OVDJE

Odluka o iznosu minimalne neto naknade za obavljanje studentskih poslova za 2018. godinu - OVDJE

Odluka o iznosu minimalne neto naknade za obavljanje studentskih poslova za 2019. godinu - OVDJE

Odluka o iznosu minimalne neto naknade za obavljanje studentksih poslova za 2020. godinu - OVDJE

Obavijest poslodavcima - OVDJE

 


 

 Ugovor izdan putem web servisa ne smatra se elektroničkim ugovorom prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova čl. 11, st. 5

 


Poštovani korisnici, danas je nadograđen sustav za prijavu u studentske web servise. Od sada je za prijavu potrebno koristiti svoj elektronički identitet (vlastiti AAI korisnički račun). AAI korisnički račun posjeduju svi učenici srednjih škola i studenti (npr. koristite ga pri prijavi u e-Dnevnik, pri prijavi na maturu itd.). Za sva pitanja i poteškoće pišite na helpdesk@scvz.hr.


U časopisu Računovodstvo i financije br. 7/2017 izašao je članak vezan uz neoporezive i oporezive zarade učenika i studenata koji možete pogledati OVDJE.


 Odgovor Porezne uprave na pitanje:

Što je primitak kod isplate učeniku i studentu na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga (članak 9. stavak 1. točka 6. Zakona o porezu na dohodak Narodne novine, 115/2016) i ubrajaju i se doprinosi "na" u primitak?


Važna obavijest za studente koji rade posredstvom Student servisa

Od 1.1.2017. godine u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak NN 115/2016 i novi Pravilnik o porezu na dohodak NN 10/2017.


Dragi studenti, radom posredstvom Student servisa ostvarujete sljedeće pogodnosti:

  • mogućnost za brzu i dobru zaradu,
  • stjecanje radnog iskustva,
  • garantiranu isplatu zarada za sve studente kojima je Student servis pronašao posao...

 

Upućuju se studenti koji su postali obveznici poreza na dohodak (više informacija na linku u odjeljku ZARADE ČLANOVA SERVISA) da iznos obračunatog poreza provjere prilikom prijave u modul Student servisa .

Poštovani poslodavci, angažiranjem studenata posredstvom Student servisa omogućujemo Vam:

  • znatno manje troškove rada - ukupna davanja koja plaćate na neto iznos zarade studenta iznose samo 18,00 % (troškove Student servisa knjižite kao troškove poslovanja),
  • brzo zapošljavanje studenata na raznim privremenim i povremenim poslovima.

Obratite nam se s punim povjerenjem ako imate potrebe za angažiranjem studenata.

Datoteke uz članak
opći_uvjeti.pdf    Opći uvjeti 270.27 kB

Trg Eugena Kvaternika 6, 43 000 Bjelovar
Tel: 043/211-560, bjelovar@scvz.hr

* - obavezna polja