Cjenik i info o zaradama

 

ZARADE ČLANOVA SERVISA

Član Student servisa tijekom godine može podizati neograničeni broj ugovora, ako prethodne redovito vraća.

Ako student tijekom kalendarske godine ostvari oporezive primitke, primitke na koje se ne plaća porez i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom (npr. stipendije) u iznosu većem od 15.000,00 kn ne može biti uzdržavani član roditelja na njegovoj poreznoj kartici. (članak 17. Zakona o porezu na dohodak, Narodne Novine br. 115/16).

U iznos primitaka (oporezivih ili neoporezivih) ne ulaze: primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatak za djecu, novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora, potpora za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta, obiteljska mirovina djece nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. st.1.t.4. zakona i/ili naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama zakona ne plaća porez na dohodak.

Student NIJE POREZNI OBVEZNIK nakon što ostvari primitak od 15.000,00 kuna, ali ne može biti uzdržavani član na poreznoj kartici roditelja.

Nema ograničenja u visini iznosa zarade studenta. Ali, ako primitak studenta iznosi više od 60.600,00 kn godišnje, primitak se oporezuje kao drugi dohodak. Primitak je iznos u koji se ne ubrajaju doprinosi obračunati na neto zaradu studenta.

Na primitak iznad 60.600,00 kn obračunava se porez po stopi od 24% i prirez ovisno o mjestu stanovanja (Pravilnik o porezu na dohodak, čl.55. st.3). Iznos primitka od 60.600,00 kn se odnosi na područje cijele Republike Hrvatske.

Ako je član Student servisa Varaždin ostvario primitke preko drugih studentskih servisa ili učeničkih udruga u RH obavezan je Studentskom centru Varaždin dostaviti vjerodostojne isprave (preslike) o ostvarenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja odnosno pisanu izjavu o ostvarenim primicima u poreznom razdoblju po toj osnovi, do trenutka isplate primitka u Student servisu Varaždin (Pravilnik o porezu na dohodak, čl.52.st.6).

 

ISPLATE ZARADA ČLANOVA SERVISA

Poslovni partneri koji plaćaju obveze prema Studentskom centru iz inozemstva trošak isplatne banke trebaju podmiriti iz vlastitih sredstava. Prilikom popunjavanja deviznog naloga uplatitelji trebaju na poziciji „Troškovi banaka“ odabrati opciju „OUR-na teret platitelja“. Ako uplatitelj izvrši uplatu tako da troškove banke snosi Studentski centar Varaždin, Studentski centar će takvu uplatu prefakturirati uplatitelju uz trošak PDV-a od 25%.

Student servis isplaćuje zarade svojih članova na žiro račune koje imaju otvorene u poslovnim bankama s kojima Studentski centar ima ugovor.

Isplate studenata se rade jednom dnevno, od ponedjeljka do petka.

Studenti koji žele da Student servis pokrene ovrhu nad poslodavcem zbog neisplate zarade trebaju popuniti i predati u Servis obrazac kojeg mogu preuzeti na donjem linku.

 

Datoteke uz članak
Informativni cjenik_2020.pdf    Informativni cjenik 2020. 70.98 kB
informativni_cjenik.pdf    Informativni cjenik 2019. 79.99 kB
izjava-studenta-za-ovrhu-bez-posredovanja-sc.pdf    Obrazac - ovrha (Student servis nije posredovao kod pronalaska i dogovaranja posla) 48.11 kB

Trg Eugena Kvaternika 6, 43 000 Bjelovar
Tel: 043/211-560, bjelovar@scvz.hr

* - obavezna polja