Cjenik i info o zaradama

 

ZARADE ČLANOVA SERVISA

Član Student servisa tijekom godine može podizati neograničeni broj ugovora, ako ranije podignute ugovore redovito vraća. Svaki podignuti ugovor ima svoj jedinstveni broj i ukoliko posao nije odrađen u naznačenom periodu obvezno se vraća posredniku na storniranje.

Ako student tijekom kalendarske godine ostvari oporezive primitke, primitke na koje se ne plaća porez i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom u iznosu većem od 15.000,00 kn ne može biti uzdržavani član na poreznoj kartici roditelja ili neke druge osobe (članak 17. Zakona o porezu na dohodak, Narodne Novine br. 115/16, 106/18 i 121/19).

Zakonodavac je u članku 17. Zakona o porezu na dohodak propisao koji primici se ne uzimaju u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove, odnosno primici na koje se ne plaća porez i koji se ne smatraju dohotkom. Takvim primicima smatraju se između ostalog i stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenta isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja.

Student NIJE POREZNI OBVEZNIK nakon što ostvari primitak od 15.000,00 kuna, ali ne može biti uzdržavani član na poreznoj kartici roditelja ili neke druge osobe.

Nema ograničenja u visini iznosa zarade studenta. Ali, ako primitak studenta iznosi u 2019. godini više od 60.600,00 kn godišnje, primitak se oporezuje kao drugi dohodak. Primitak je iznos u koji se ne ubrajaju doprinosi obračunati na neto zaradu studenta.

U 2020. godini (01.01.-31.12.)  iznos neoporezivog primitka iznosi 63.000,00 kn.

 

Na primitak (studentsku zaradau) iznad 60.600,00 kn u 2019. godini i 63.000,00 u 2020. godini obračunava se porez po stopi od 24% i prirez ovisno o mjestu stanovanja (Pravilnik o porezu na dohodak, čl.55. st.3).

Pri utvrđivanju oporezive studentske zarade uzimaju se u obzir neto isplate studenta, isplaćene na žiro račun studenta u razdoblju 01.01.-31.12. i to ostvarene (isplaćene) na području cijele Republike Hrvatske.

Ako je član Student servisa Varaždin ostvario primitke preko drugih studentskih servisa ili učeničkih udruga u RH obavezan je Studentskom centru Varaždin dostaviti vjerodostojne isprave (preslike) o ostvarenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja odnosno pisanu izjavu o ostvarenim primicima u poreznom razdoblju po toj osnovi, do trenutka isplate primitka u Student servisu Varaždin (Pravilnik o porezu na dohodak, čl.52.st.6).

 

ISPLATE ZARADA ČLANOVA SERVISA

Poslovni partneri koji plaćaju obveze prema Studentskom centru iz inozemstva trošak isplatne banke trebaju podmiriti iz vlastitih sredstava. Prilikom popunjavanja deviznog naloga uplatitelji trebaju na poziciji „Troškovi banaka“ odabrati opciju „OUR-na teret platitelja“. Ako uplatitelj izvrši uplatu tako da troškove banke snosi Studentski centar Varaždin, Studentski centar će takvu uplatu prefakturirati uplatitelju uz trošak PDV-a od 25%.

Student servis isplaćuje zarade svojih članova na žiro račune koje imaju otvorene u poslovnim bankama s kojima Studentski centar ima ugovor.

Isplate studenata se rade jednom dnevno, od ponedjeljka do petka.

 

 

Datoteke uz članak
Informativni cjenik_2020.pdf    Informativni cjenik 2020. 70.98 kB
informativni_cjenik.pdf    Informativni cjenik 2019. 79.99 kB
izjava-studenta-za-ovrhu-bez-posredovanja-sc.pdf    Obrazac - ovrha (Student servis nije posredovao kod pronalaska i dogovaranja posla) 48.11 kB

A. Starčevića 55, 40 000 Čakovec
Tel: 040/ 310 632, cakovec@scvz.hr

* - obavezna polja