Subvencionirana prehrana u Koprivnici

 
Obavještavaju se studenti da pravo na subvencioniranu prehranu u Koprivnici mogu ostvarivati od 18. 11. 2016. g. u restoranu „Ivana“, koji posluje u sklopu trgovačkog centra KTC d.d., na adresi I. Česmičkog 15, Koprivnica.

Radno vrijeme studentskog restorana:

RUČAK: 11:00-16:00 sati

VEČERA: 16:00-19:30 sati

 

Restoran „Ivana“ radi od ponedjeljka do subote od 9:00 do 20:00 sati, a studenti imaju mogućnost besplatnog korištenja gradskog prijevoza u sljedećim terminima:

Ručak:

U 13:30h autobus kreće sa središnjeg platoa kampusa Sveučilišta Sjever prema parkiralištu KTC-a, a u 14:15h autobus kreće s parkirališta KTC-a prema kampusu.

Večera:

U 19:15h autobus kreće sa središnjeg platoa kampusa Sveučilišta Sjever prema parkiralištu KTC-a, a u 20:00h autobus kreće s parkirališta KTC-a prema kampusu.


 

VAŽNO:

Molimo studente da svaku nepravilnost vezanu uz prehranu odmah, na licu mjesta, prijave nadležnoj osobi davatelja usluge prehrane, a zatim i Lokalnom povjerenstvu za kontrolu prehrane, na e-mail adresu: prehrana-koprivnica@scvz.hr , koje će poduzeti daljnje korake prema davatelju usluge prehrane i Nacionalnom povjerenstvu za kontrolu prehrane studenata.

Više o Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata i lokalnim povjerenstvima za kontrolu prehrane studenata možete pročitati OVDJE.

U Narodnim novinama br.: 8/2014., pod red. br.: 22., objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Više podataka o sustavu X-ica i podacima o stanju računa na Vašoj X-ici možete pogledati na: www.cap.srce.hr

Nadležnost nad izdavanjem X-ica imaju referade Vaših matičnih ustanova (fakulteta i učilišta). Njima se treba obratiti i u sljedećim slučajevima:

- gubljenje X-ice,

- neodgovarajuće stanje računa na X-ici,

- neodgovarajući status X-ice.

I. Generalića bb, 48000 Koprivnica
Tel: 048/ 626 820, koprivnica@scvz.hr

* - obavezna polja