Zaštita osobnih podataka

Temeljem članka 37. stavka 7. Uredbe (EU) 2018/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) objavljujemo kontakt podatke službenika za zaštitu podataka

Tajana Kaniški Flajšek, dip.iur.

tel. 042/332-927

fax. 042/332-920

e-mail: privatnost@scvz.hr

Ostale informacije

Akti

* - obavezna polja