Dodijeljene potpore - lista

 

Potpore 2019. godina

Minimalan broj bodova potreban da bi aktivnost/projekt ostvario financijaska sredstva je 30.

Ostvareni bodovi i dodijeljena financijska sredstva

Projekti koji nisu zadovoljili Kriterije za financiranje studentskih aktivnosti

Odluka o načinu isplate sredstava 

 

Potpore 2018. godina

Pregled

Potpore 2017. godina

Pregled

Potpore 2016. godina

Pregled

Potpore 2015. godina

Pregled

Potpore 2014. godina

Pregled

Potpore 2013. godina

Pregled

* - obavezna polja