Prehrana

Prehrana za studente u Bjelovaru organizirana je u Hotelu Central, V. Lisinskog 2, Bjelovar.

OBAVIJEST

31.03.2016

Radi poslovno uvjetovanih razloga poduzeće Turist  d.d. od 1. travnja 2016. godine više ne posluje. Poslovanje preuzima poduzeće Graničar d.o.o. u istom prostoru. Međutim, kako je poduzeće Turist d.d. imalo ugovor o sufinanciranju studentske prehrane s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, mora se provesti procedura izbora dobavljača studentske prehrane u gradu Bjelovaru. Procedura je pokrenuta i očekivano vrijeme završetka izbora dobavljača je 15. lipnja 2016. godine.
Od 1. travnja 2016. godine do 15. lipnja 2016. godine redoviti  studenti Visoke tehničke škole u Bjelovaru će pravo na subvenciju studentske prehrane ostvarivati putem bonova, a uz predočenje studentske iskaznice. Kako ne bi došlo do smanjenja kvalitete studentskog standarda u gradu Bjelovaru, Visoka tehnička škola financirat će razliku troška između 6,50 kn koliko plaćaju studenti po obroku i 23,00 kn što je ekonomska cijena obroka.
Bon po cijeni od 6,50 kn za obrok studenti će kupovati u računovodstvu Visoke tehničke škole u Bjelovaru od 12:00-14:00 sati. Preporuka studentima (radi izbjegavanja gužve )  je da bonove kupe za cijeli tjedan.
Usluga prehrane obavljat će se u istom objektu kao i do sada.

 

Radnim danima, subotom, nedjeljom i praznikom:

  • ručak:   12:00 - 15:00h,
  • večera: 18:00 - 20:00h.

VAŽNO :

Molimo studente da svaku nepravilnost vezanu uz prehranu odmah, na licu mjesta, prijave nadležnoj osobi davatelja usluge prehrane, a zatim i Lokalnom povjerenstvu za kontrolu prehrane, na e-mail adresu: prehrana-bjelovar@scvz.hr , koje će poduzeti daljnje korake prema davatelju usluge prehrane i Nacionalnom povjerenstvu za kontrolu prehrane studenata.

Više o Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata i lokalnim povjerenstvima za kontrolu prehrane studenata možete pročitati OVDJE.

U Narodnim novinama br.: 8/2014., pod red. br.: 22., objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Više podataka o sustavu X-ica i podacima o stanju računa na Vašoj X-ici možete pogledati na: www.cap.srce.hr

Nadležnost nad izdavanjem X-ica imaju referade Vaših matičnih ustanova (fakulteta i učilišta). Njima se treba obratiti i u sljedećim slučajevima:

- gubljenje X-ice,

- neodgovarajuće stanje računa na X-ici,

- neodgovarajući status X-ice.

Trg Eugena Kvaternika 6, 43 000 Bjelovar
Tel: 043/211-560, bjelovar@scvz.hr

* - obavezna polja